مرور برچسب

اصلاح در قالب دعا

استراتژی امام چهارم برای اصلاح جامعه اسلامی و گسترش معارف اسلامی

در دوران حیات امام سجاد علیه السلام خلفای بنی امیه آشکارا قوانین اسلامی را زیر پا می گذاشتند و از هر گونه ظلم و ستم و اشاعه فحشا دریغ نمی کردند . این اوضاع سیاسی و جوّ مسموم فرهنگی، شیوه های مبارزاتی خاصی را می طلبید، از این رو آن