مرور برچسب

اصلاح اعمال مردم

فلسفه تأخیر ظهور با فراهم بودن شرایط / چیستی سر تاخیر ظهور

پرسش :در طول تاریخ گاهى به شرایط و فرصت هایى بر مى خوریم که گمان مى رود زمینه ظهور فراهم شده مثلا استقبال مردم از دین و فداکارى در راه اسلام و بذل جان و شهادت به خاطر آن به قدرى زیاد و با شور و هیجان است که به نظر مى آید که نه تنها سیصد و