مرور برچسب

اصلاح آیین نامه فرزندخواندگی

بازدید وزیر کار از شیرخوارگاه آمنه/ تسهیل شرایط فرزند خواندگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجتمع خدمات بهزیستی و شیرخوارگاه آمنه بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری افسران، سید صولت مرتضوی،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در شیرخوارگاه آمنه از سه بخش قرنطینه، نوزادان و نوپا، بازدید کرد و