مرور برچسب

اصلاح آئین نامه کودکان بی سرپرست

کودکان بی سرپرست را به خانواده‌های واجد شرایط بسپاریم

سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در چهارمین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با اعلام انزجار از وقایع تلخی که در اثر رفتارهای غیر انسانی رژیم بی ریشه و خود خوانده اسرائیل در قدس شریف و غزه اتفاق می

تعیین اولویت‌های حقوقی کودکان با هدف کاهش آسیب های اجتماعی

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اولویت‌های حقوق کودکان در هر استان مشخص شده و این اقدام نخستین برنامه‌ریزی دقیق در پیگیری و حمایت از حقوق کودکان است. #تعیین#الویت_های#حقوقی#کودکان خبرگزاری افسران: سید