مرور برچسب

اصالت رفاه فردی

تأثیر مدرنیته و نفوذ فرهنگ غرب در کاهش فرزندآوری

سونامی سالمندی جمعيت در آينده‌ای نزديک، يکی از مهم‌ترين دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های رهبر معظم انقلاب(دام ظله) و نخبگان دلسوز نظام جمهوری اسلامی ايران است؛ تا جايی که رهبر انقلاب در ديدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در اين زمينه فرمود: «يکی