مرور برچسب

اشنایی با فرهنگ و ایثار و شهادت

کفعمی: افزایش ظرفیت اعزام دانشجویان بسیجی به مناطق عملیاتی ؟راهیان نور

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور از افزایش 3 برابری ظرفیت اعزام دانشجویان بسیجی به مناطق عملیاتی جنوب نسبت به سال گذشته خبر داد. #کفعمی#مدیریت#بسیج#دانشجویی#اعزام#دانشجویی#جنوب  محمدحسین کفعمی رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور درباره