مرور برچسب

اشغال، عراق، آمریکا، جنایات

اپیدمی جنایات آمریکایی ها در عراق، اسارت زنان و دختران در آتش شهوترانی نیروهای اشغالگر بود.

اعترافات تلخ و تکان‌دهنده افسر سابق آمریکا از جنایاتش در زمان اشغال عراق! من شاهد سلاخی مردان، زنان و کودکان بی‌گناه بودم؛ فرمانده دسته به من گفت، نباید نگران این بچه‌ها باشم!