مرور برچسب

اشرف پهلوی، فاسه گری

روایت تکان دهنده حسین فردوست از فاحشه گری های اشرف پهلوی

زن تراز خاندان پهلوی / افشای فساد جنسی اشرف پهلوی / بازنشر به بهانه هشت مارس روایت حسین فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات محمد رضا پهلوی از فاحشه‌گری‌های اشرف خواهر شاه اشرف عاشق یک ارمنی خر پول میشه و به رئیس ساواک دستور میده این