مرور برچسب

اشراف بی دین

برخورد امام زمان با انحرافات فکری چگونه خواهد بود؟

مشکل امام زمان، توده های جاهل و نادانی است که در دوران عمر خود گرفتار بدآموزی های گسترده در تعالیم دین بوده اند. #برخورد#قائم#انحرافات#فکری خبرگزاری افسران: یکی از مشکلاتی که امام مهدی علیه السلام با آن روبه رو می شود، مشکل انحراف‌ها