مرور برچسب

اشتغال

غرفه‌های کمیته امداد استان تهران در نمایشگاه قرآن

مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: غرفه‌های ثبت‌نام از خیّران در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، مشارکت‌های مردمی، اشتغال و خودکفایی، امور فرهنگی و صندوق امداد ولایت در نمایشگاه قرآن واقع در محل مصلی تهران برپا شده است. به گزارش