مرور برچسب

اشتغال و طبابت بومی

کمبود محسوس پزشک متخصص در مناطق محروم/تربیت پزشک بومی متخصص

نماینده مجلس گفت: کمبود پزشک متخصص در بیمارستان‌های ماهشهر و هندیجان یکی از مشکلات اساسی و عمده‌ی استان ماست. #درخواست#تربیت#پزشک#بومی#متخصص به گزارش افسران، حبیب آقاجری نماینده‌ی مردم خوزستان، در خصوص کمبود پزشک متخصص در کشور به