مرور برچسب

اشتغال و ازدواج

پنجره جمعیتی ایران کمتر از یک دهه دیگر بسته خواهد شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هشدار داد که پنجره جمعیتی ایران کمتر از یک دهه دیگر بسته خواهد شد. #پنجره#جمعیتی#ایران به گزارش خبرگزاری افسران، علیرضا زالی،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مراسم هفته ملی جمعیت با بیان اینکه