مرور برچسب

اشتغال نابینایان

آمار جامعه روشندل و چالش های زندگی نابینایان در جامعه

قریب به 850 هزار نفر دارای آسیب بینایی در ایران زندگی می‌کنند که 150 هزار نفر از آن‌ها نابینای مطلق هستند، در این بین نیاز به تجهیزات مدرن و روزآمد از یک سو و حمایت‌های بیمه‌ها و سازمان‌های حمایتی از این طیف پررنگ تر از سایر نیازها است.