مرور برچسب

اشتغال معلولین

دغدغه‌های معلولین/اجرایی نشدن قوانین حوزه اشتغال

اشتغال و مناسب سازی معابر امروزه به یکی از مهمترین دغدغه های معلولین تبدیل شده است و آنان معتقدند قوانین این حوزه به صورت دقیق اجرایی نمی شود. #دغدغه_های#معلولین#اشتغال#مناسب#سازی#محیطی خبرگزاری‌ افسران، خیلی‌ها آنها را تنها با مشکل