مرور برچسب

اشتغال فرزندان

افزایش سقف تسهیلات وام ضروری بازنشستگان از ۱۵ به ۳۰ میلیون

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: تسهیلات وام ضروری بازنشستگان از 15 به 30 میلیون افزایش یافته است و امسال 460 هزار بازنشسته کشوری از این تسهیلات برخوردار خواهند شد. #ترکی#مدیر#صندوق#بازنشستگان#افزایش#تسهیلات#بازنشستگان به گزارش