مرور برچسب

اشتغال سازمان بهزیستی

۱۶ هزار مددجوی بهزیستی در سامانه افراد جویای کار ثبت نام کردند

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کار آفرینی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ثبت نام ۲۸ هزار نفر در سامانه افراد جویای کار بهزیستی گفت:۱۲ هزار نفر از این افراد فاقد شرایط لازم بوده اند و به دلایلی همچون تحت پوشش بهزیستی نبودن، عدم تطابق شرایط سنی