مرور برچسب

اشتغال با دیپلم

ظرفیت محدود هنرستان‌ها برای ثبت‌نام معدل ۲۰ها

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال به دلیل محدود بودن ظرفیت، علی‌رغم وجود متقاضی، هنرستان‌ها امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان را با معدل‌های ۱۹.۵ و ۲۰ را نداشتند. #کمبود#ظرفیت#هنرستان#افزایش#تقاضا به گزارش افسران،