مرور برچسب

اشتباه خلفای سنت

علت مخالفت اهل سنت با اعتقاد به رجعت

"رجعت‌" به عقیده امامیه و شیعیان عبارت از آن که خداوند متعال به هنگام ظهور حضرت مهدی‌ (علیه السلام)، گروهی از شیعیان و مؤمنان راستین را که پیش از قیام آن حضرت از دنیا رفته‌اند، به دنیا باز می‌گرداند. #مخالفت#اهل#سنت#با#-رجعت آنان