مرور برچسب

اشاعه فساد

مدگرایی افراطی و تبعات مخرب آن

يکي از بزرگ ترين و مخرب ترين انواع اعتياد، اعتياد به «مد» و به تعبير ديگر «مدگرايي افراطي» است. اعتيادي گاه خانمان سوز، خطرناک و ويرانگر که بيشترين مبتلايان آن خانم ها هستند. اين نوع اعتياد نيز مانند اعتياد سنتي براي خود طرفداراني داشته و

نشانه های ظهور / آیا با گناه بیشتر، ظهور نزدیک تر می شود؟

در روایات ذکر شده است که هنگام ظهور امام زمان، ‌جنگ و خونریزی و فساد فراوان روی می‌دهد، و از طرفی گفته می‌شود که باید زمینه را با اعمال نیک، دعا و... برای ظهور ایشان فراهم کرد. انسان در این مواقع مضطر می شود که بالاخره با گناه بیشتر ظهور