مرور برچسب

اشاره به نعمات عصر ظهور

حضرت ولی عصر (عج) در صحیفه ی سجادیه

یکی از افتخارات شیعه داشتن گنجینه ای از نیایش ها و مناجات است که از امام سجاد(ع) چهارمین پیشوای شیعیان، برجای مانده است. #امام#زمان_در#صحیفه#سجادیه مجموعه ی با عظمت صحیفه ی سجادیه دارای سلسله مفاهیم بلند و معارف ناب دینی است که در