مرور برچسب

اشاره احادیث

شبهه ظهور امام زمان(عج) / اولیای خدا و یاران امام زمان در زمین

یعنی در بین روحانیون ۳۱۳ نفر مخلص وجود ندارد که امام زمان (عج) ظهور کند ؟!!" #ظهور#منجی#موعود#شبهات#ظهور#یاران#امام پاسخ شبهه 1 حضرت علی(ع) می فرمایند: "خداوند ولی خود را میان مردم پنهان کرده است، پس هرگز مسلمانی را تحقیر نکنید،