مرور برچسب

اسیب به ساحل

ممنوعیت ورود خودرو به سواحل شهر بندرعباس /مدیر کل حفاظت محیط زیست

هرمزگان مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در مذاکره با کارکنان شهرداری و آتش نشانی بندرعباس مقرر شد، مسیرهای ورودی به دریا مسدود و از ورود انواع خودروها به ساحل ممانعت به عمل آید. #ممنوعیت#ورود#خودرو#ساحل#حفاظت#محیط_زیست