مرور برچسب

اسکیزوفرنی

تبیین مهمترین آسیبهای اختلالات روانی در جامعه 

آرامش روحی و روانی مردم دستخوش مخاطرات مختلف قرار دارد؛ درنتیجه چنین وضعیتی، بروز بیماری‌ها و اختلالات روانی نگرانی‌هایی را برای متولیان سلامت ایجاد کرده است که این موضوع نیازمند تدبیر بهتر و سریعتر است. # این حال و روز بسیاری از

شناخت مشکلات روانی در آسیبهای اجتماعی-روانی سالمندان و راه های مقابله با آن

طی آمار های انجام شده در هر سال به طور متوسط از هر چهار نفر ،یک نفر به مشکلات روحی و روانی گرفتار است .می دانیم که سلامت روانی جامعه به سلامت روحی تک‌تک افراد مرتبط است .جامعه ما برای حمایت از سالمندان عزیز و رفع مشکلات روانی در سالمندان