مرور برچسب

اسکان مسافران نوروزی

ساماندهی ارگ سلطانیه در سال ۱۴۰۲/تمهیدات برای اسکان مسافران نوروزی

فرماندار شهرستان سلطانیه از ساماندهی ارگ سلطانیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: خوشبختانه امسال برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان مشکلی نداریم. #براتی#فرماندار#سلطانیه#ساماندهی_ارگ#بم_گردی#نوروزی محمد رضا براتی، فرماندار شهرستان