مرور برچسب

اسوه عبودیت و بندگی

شاخص های زندگی مطلوب در سبک زندگی امام سجاد (ع)

سیره و سبک و سیاق زندگی حضرات معصومین(علیه السلام) بهترین الگو و چراغ راه برای دست یابی به یک زندگی مطلوب است، به همین منظور در سال روز شهادت امام چهارم شیعیان حضرت امام سجاد(علیه السلام) بر آن شدیم که با بازخوانی شاه کلید های سعادت آفرین