مرور برچسب

اسوه ایثار و ایمان

جانبازان قهرمانان جان بر کف ایران اسلامی

آری، جانبازان، قهرمانان واقعی و همیشگی این مرز و بوم اند. آنان سند زنده حقانیت انقلاب اسلامی و در واقع اسناد غیرقابل انکار حضور نیرومند جوان‌های ارزنده و انقلابی ما در برابر دشمنان کشور هستند. جانبازان، انسان هایی ایثارگر و