مرور برچسب

اسناد سازمان ساواک

روایت انقلاب اسلامی در سراسر ایران با استناد به اسناد ساواک

از جمله منابعی كه می‌تواند ما را به فرازهایی از وقایع و تاریخ مبارزه علیه رژیم سفاك پهلوی آشنا سازد، اسناد و گزارش‌های محرمانه و سری سازمان اطلاعات و امنیت كشور در رژیم شاهنشاهی است. #روایت#انقلاب#اسناد#ساواک ساواك كه نام مخفف این