مرور برچسب

اسناد، مالی، باشگاه استقلال، رئیس خصوصی سازی

افشای اسناد مالی باشگاه استقلال توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی:⚽️ چک‌ها بعد از تسویه باید پانج و سوراخ می‌شد ولی چک‌ها دست فتح‌الله‌زاده مانده و دوبار دریافت شده است. ⚽️ اگر ثابت نشد فتح‌الله‌زاده برای چک‌ها ۲ بار پول گرفته، فردا از سازمان خصوصی‌سازی استعفا می‌کنم و می‌روم.