مرور برچسب

اسم پیامبر در انجیل

بعثت پیامبر(ص) قیامی برای فضیلت‌های انسانی بود

مقام معظم رهبری می‌فرمایند: جاهلیتی که در زمان ظهور اسلام، زندگی مردم را زیر فشار قرار داده بود، جاهلیت فراگیری بود و بشر به محیط فضیلت انسانی نیاز داشت. بعثت اسلامی، در مقابل همه‌ این‌ها ظهور و طلوع کرد.