مرور برچسب

اسلام‌ زدایی

پیش بینی لاریجانی از آینده جنگ اسرائیل و غزه

مشاور عالی رئیس قوه‌قضائیه، گفت که دکترین مقاومت بزرگترین تهدید برای طرح صهیونیستی است، چرا که این طرح هدفش آن بود که سیطره مداوم بر منطقه ایجاد کند و در کنار آن به اسلام‌زدایی نیز بپردازد. محمدجواد لاریجانی مشاور عالی رئیس قوه‌قضائیه و