مرور برچسب

اسلام دین زنده عصر ظهور

دین رایج در عصر ظهور

در زمان ظهور حضرت حجت(عج) که زمان غلبه دین اسلام و تشکیل حکومت جهانی اسلام است، اوضاع ادیان الهی دیگر نیز (مانند مسیحیت و یهودیت) وجود دارند، چه جایگاهی دارند؟ #ادیان#زنده#عصر#ظهور وضع اسلام و ادیان دیگر در عصر ظهور قبل از پاسخ به