مرور برچسب

اسلام آوردن اهل کتاب

سرانجام اهل کتاب در حکومت مهدی موعود (ع)

درباره‌ سرانجام‌ اهل‌ کتاب‌ در حکومت‌ امام‌ مهدی علیه السلام فرضیه‌های‌ گوناگونی‌ وجود دارد. #فرجام#اندیشمندان#بعد#ظهور فرضیه اسلام آوردن‌ اکثریت‌ اهل‌ کتاب‌فرضیه اسلام‌ آوردن‌ بیش‌تر اهل‌ کتاب، فرضیه‌ معقول‌ و پذیرفتنی‌ است‌ که‌ در