مرور برچسب

اسلامی، گروسی، فشار سیاسی

اسلامی خطاب به گروسی: هرگونه فشار سیاسی را بی‌پاسخ نخواهیم گذاشت

رئیس سازمان انرژی اتمی در این دیدار ضمن انتقاد از رویکرد کشورهای غربی گفت: این کشورها با فشارهای سیاسی و توسل به تحریم‌ها سعی دارند از ظرفیت آژانس برای فشار به ایران استفاده کنند. مدیر کل آژانس با حفظ بی‌طرفی و حرفه‌ای گری اجازه ندهد که