مرور برچسب

اسرائیل، خانه عنکبوت

روزنامهٔ صهیونیستیِ هاآرتص: نصرالله درست می‌گفت که اسرائیل خانه عنکبوت است

سیدحسن نصرالله در نظریۀ خانهٔ عنکبوت درست گفته بود؛ جامعهٔ اسرائیل در حال ازهم‌پاشیدن است. بذر اختلافی که نتانیاهو و ائتلافش در همه‌جا کاشتند به‌خوبی مورد توجه قرار گرفته است. نیروی هوایی مانند جسدی در حال خون‌ریزی است و کارکنان آن به