مرور برچسب

اسرائیل، جنگ، چندین جبهه

اسرائیل درگیر جنگ در چندین جبهه خواهد شد.

🔴 تحلیلگر نظامی الجزیره: اسرائیل از درگیری همزمان در غزه، لبنان و سوریه وحشت دارد! «الیاس حنا» تحلیلگر نظامی در گفتگو با شبکه "الجزیره":درس‌های سال 2006 و عدم آمادگی ارتش اسرائیل در تمام ابعاد فرماندهی، تعداد نیرو، لجستیکی و حتی بُعد