مرور برچسب

استکهلم

آزادی بیان اروپایی!

🔹دانشجوی ایرانی دانشگاه استکهلم ‎سوئد بنام ‎وحید سعادت طلب در پایان‌ نامه دکتری خود از شهید حاج ‎قاسم سليمانی و ‎شهید مطهری و شهید آوینی تجلیل کرد و حالا دانشگاه قصد برخورد با او را دارد! 🔹او در مصاحبه تلویزیونی گفت: چگونه تجلیل