مرور برچسب

استقلال و آزادی

ماهیت اهداف انقلاب اسلامی ایران

هر انقلابی دارای هدف هایی است که همه ی فعالیت ها و فداکاری ها به خاطر رسیدن به آن ها صورت می گیرد. ماهیت انقلاب ایران، «اسلامی» بود. از این رو هدف های این انقلاب نیز به فرموده ی امام – راحل – و مقام معظم رهبری براندازی رژیم شاهنشاهی و