مرور برچسب

استقلال مالی سالمند

اختصاص۵۰ درصدی هزینه‌های درمانی کشور برای سالمندان/آمار ۱۰ درصدی سالمندان کشور

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان تهران گفت: در حال حاضر 10درصد جمعیت کشور سالمند هستند که 50 درصد هزینه‌های درمانی کشور برای سالمندان هزینه می‌شود. #هزینه#درمانی#بالای#سالمندان#کشور به گزارش افسران، یوسف رضایی، معاون توانبخشی