مرور برچسب

استقلال فرهنگی

بررسی مؤلفه‌های نظری موفقیت امام خمینی (۲)

تاريخ معاصر ايران، رهبري مردمي به مانند امام خميني(ره) را در ديگر شخصيتهاي اجتماعي معاصر تجربه نكرده است ويژگي مردم‌شناسِ امام، به ايشان توان بالايي از رهبري جامعه را داده بود. آنگونه كه بتواند جامعه انقلابي را به يكي از مقاصد اصلي‌اش كه