مرور برچسب

استقلال استراتژیک، پیاده نظام‌های، آمریکا، مکرون

پیاده نظام‌های آمریکا، در تکاپوی استقلال استراتژیک هستند.

کارشناس آمریکایی: ما مردمانی داریم که در شهرهای اصلی زیر پل ها زندگی می کنند؛ دولتمردان حتی به شهرها پول نمی دهند تا پل هایی که مردم زیر آنها زندگی می کنند را بازسازی کنند ولی در یک چشم به هم زدن بدون جار و جنجال صد و ده میلیارد دلار به