مرور برچسب

استقلال، نمایش خانگی

لزوم نظارت بر کالای فرهنگی؛ پایان استقلال شبکه نمایش خانگی

چه موضوعاتی در شبکۀ نمایش خانگی ممنوع است؟ مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر: سال‌هاست که ساترا وظیفه نظارت را برعهده دارد و وظیفه ما امتداد وظایف سازمان صداوسیماست. از ابتدا سازمان صداوسیما وظیفه نظارت و مدیریت بر