مرور برچسب

استقرار گشت خودرویی

قانون های برخورد پلیس با افراد بی‌حجاب

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام پلیس برای مقابله با بی‌حجابی را در راستای اجرای قانون دانست و توضیحاتی را در این باره ارائه کرد. ##قانون#مقابله#پلیس#با_بی_حجابی ٰ‌به گزارش افسران، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام پلیس