مرور برچسب

استقرار و تثبیت جمهوری

چالش های گفتمان وحدت در انقلاب اسلامی / وحدت ملی رمز پیروزی انقلاب

وحدت ملي از مقولات اساسي و حياتي است كه رمز بقا و پيروزي انقلاب اسلامي نيز مي باشد. امام خميني (ره) رهبر فرهيخته انقلاب اسلامي براي عبور جامعه بحران زده بعد از انقلاب اسلامي بارها گفتمان وحدت را رمز پيروزي قلمداد مي نمودند و قشرهاي مختلف