مرور برچسب

استقرار نهایی

جمهوری‌خواهی در ایران از بدو ورود مفهوم جمهوریت تا استقرار نهایی

جمهوری‌خواهی در ایران، اندیشه‌ای نارس، وابسته و ناقص بود و هیچ‌گاه با اقبال عمومی مواجه نگردید تا این که در جریان نهضت اسلامی، با ارایه در مدلی بومی و اسلامی از سوی امام خمینی، مورد استقبال قرار گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی با انجام