مرور برچسب

استقرار عدالت

حکومت جهانی امام مهدی چند سال به طول می‌انجامد

حكومت جهانى حضرت مهدى (علیه السلام) چه ویژگیهایى دارد و امام زمان (علیه السلام) چند سال حكومت مى كنند؟ #مدت#حکومت#ولی_عصر بعد از آنكه مصلحت الهى اقتضاء كرد امام زمان (علیه السلام) از پرده غیبت بیرون مى آیند، دشمنان و ستمگران در مقابل