مرور برچسب

استقرار، سفرای، ایرن، عربستان

استقرار سفرای ایران و عربستان ظرف دو هفته آینده

معاون سیاسی وزارت خارجه: سفرای ایران و عربستان ظرف دو هفته آینده در تهران و ریاض مستقر می‌شوند. اگر بیگانگان در منطقه دخالت کنند به دلیل اینکه امنیت ایجاد شده در راستای منافع آن‌هاست، این امنیت پایدار نخواهد بود. وقتی دولت‌های