مرور برچسب

استقبال مهدویت و امامت

مهدویت، انتظار را از یک خواسته به جریان تبدیل می‌کند

عنایت به مهدویت، انتظار را از یک خواسته، به جریان تبدیل می‌کند و حرکتی هماهنگ به جهت زمینه سازی ظهور را در پی خواهد داشت. #ارج_نهادن#مهدویت#انتظار#پویایی#جریان#ظهور مهدویت به عنوان اندیشه ای راهبردی و کار بردی، موجب پویایی انتظار