مرور برچسب

استقبال سیاسی، ایران، تعارف بردار

استقلال سیاسی ایران تعارف بردار نیست ‌/هیچگاه اجازه نمی‌دهیم روسیه و چین تصور کنند تنها انتخاب ما…

امیرعبداللهیان: مقتدرانه سفیر روسیه را احضار کردیم و روسیه در موضوع جزایر سه‌گانه غفلت کرده است / هیچگاه اجازه نمی‌دهیم که روسیه و یا چین تصور کنند که تنها انتخاب ما چین یا روسیه است وزیر امور خارجه:به هیچ وجه تخم مرغ‌های مان را نه در