مرور برچسب

استفاده سیاسی و فرهنگی دشمن

بی توجهی مسئولان به آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی/ عدم توجه به شبکه‌های داخلی

یک مفسر قرآن کریم می گوید: مردم به این نکته توجه کنند که فضاهای مجازی خارجی به قصد قربت، حمایت بشریت و کمک به مردم دنیا تأسیس نشده است. #آسیبهای#شبکه_های#اجتماعی#خارجی وی افزود: این موضوع مانند سایر کارهای غربی در راستای حفظ منافع