مرور برچسب

استفاده در دست راست

آداب و فواید استفاده از انگشتر در سبک زندگی اسلامی

استفاده از انگشتر از سوی معصومین، به جهت فواید متعدد آن، در روایات مختلف توصیه شده است. همچنین برای استفاده از هریک از این انگشترها قوانین و آثار متعددی ذکر گردیده است که در این مقاله با آن­ها آشنا میشویم.